Dotacje do wymiany pieców i kotłów węglowych w GMINIE SKAWINA.

gregmont

DOTACJE DO WYMIANY PIECÓW I KOTŁÓW WĘGLOWYCH W GMINIE SKAWINA

Poniżej zamieszczamy aktualne informacje dotyczące dostępnych programów dotacji do wymiany pieców stałopalnych. Firma Gregmont oferuje pomoc w uzupełnieniu dokumentacji oraz wykonanie montażu. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Gmina Skawina realizuje program, w ramach którego istnieje możliwość wymiany źródła ciepła na ekologiczne.

PROGRAM WYMIANY PIECÓW I KOTŁÓW WĘGLOWYCH

DLA KOGO?

O dotację mogą starać się osoby fizyczne posiadające prawo do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Skawina. W budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

WARUNEK KONIECZNY

Likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku.

JAKI ZAKRES PRAC JEST WSPÓŁFINANSOWANY?

Współfinansowanie obejmuje:

– demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,

– montaż nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,

– podłączeni do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,

– montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

NA JAKIE ŹRÓDŁO CIEPŁA MOGĘ WYMIENIĆ PIEC?

Dofinansowanie obejmuje wymianę kotłowni na:

pompę ciepła – nie więcej niż 10 000 zł na urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną;

kocioł gazowy kondensacyjny – nie więcej niż 7 500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną oraz 15000 zł dla kotłowni o mocy powyżej 40kW;

podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – nie więcej niż 13 000 zł w przypadku domów jednorodzinnych;

ogrzewanie elektryczne – nie więcej niż 3400 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną.

JAK STARAĆ SIĘ O DFINANSOWANIE?

1.       Złożenie wniosku.

2.       Rozpatrzenie wniosku.

3.       Podpisanie umowy pomiędzy mieszkańcem a Gminą Skawina. Podpisanie umowy jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji. W umowie określona zostaje maksymalna wysokość dotacji, koszt inwestycji oraz jej zakres.

4.       Realizacja inwestycji (mieszkaniec wybiera wykonawcę, który dokonuje modernizacji).

5.       Zapłata wykonawcy za zrealizowaną inwestycję.

6.       Dokumenty z wykonanej inwestycji będą niezbędne do rozliczenia dotacji (karta przekazania odpadu z likwidacji starego kotła, stosowne oświadczenia, protokół odbioru technicznego, faktura).  

7.       Zgromadzone dokumenty należy złożyć w Wydziale Ochrony Powietrza UMiG Skawina w terminie określonym w Umowie.

8.       Gmina realizuje przelew na konto mieszkańca zgodnie z terminem określonym w Umowie.

 

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (Wydział Ochrony Powietrza, ul. Rynek 12, wejście od ulicy Krzywej) oraz na Dzienniku Podawczym ul. Rynek 14 oraz w wersji elektronicznej poprzez ePUAP.

Więcej informacji, wnioski i deklaracje dostępne są na stronie Gminy Skawina: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie: Wymiana pieców i kotłów węglowych (gminaskawina.pl)

Odpowiemy na wszystkie twoje pytania