DOTACJE DO WYMIANY PIECÓW W GMINIE LISZI

gregmont

DOTACJE DO WYMIANY PIECÓW W GMINIE LISZKI

Poniżej zamieszczamy aktualne informacje dotyczące dostępnych programów dotacji do wymiany pieców stałopalnych. Firma Gregmont oferuje pomoc w uzupełnieniu dokumentacji oraz wykonanie montażu. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Gmina Liszki realizuje dwa programy, w ramach których istnieje możliwość dofinansowania wymiany źródła ciepła na ekologiczne:

PROGRAM 1

Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk domowych z terenu gminy Liszki na źródła ciepła zasilane paliwami gazowymi” – działanie 4.4.1 RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020- etap 2

DLA KOGO?

O dotację mogą starać się osoby fizyczne posiadające prawo do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Liszki. W budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

WARUNEK KONIECZNY

Likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku.

JAK STARAĆ SIĘ O DOTACJĘ ?

 1. Złożenie deklaracji.
 2. Wizyta audytora – wykonanie audytu budynku.
 3. Rozpatrzenie wniosku (pozytywnie opiniowane są budynki, które nie wymagają termomodernizacji bądź budynki, których właściciele zadeklarują jej wykonanie).
 4. Podpisanie umowy pomiędzy mieszkańcem a Gminą Liszki. Podpisanie umowy jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji. W umowie określona zostaje maksymalna wysokość dotacji, koszt inwestycji oraz jej zakres.
 5. Realizacja inwestycji (mieszkaniec wybiera wykonawcę, który dokonuje modernizacji).
 6. Zapłata wykonawcy za zrealizowaną inwestycję.
 7. Dokumenty z wykonanej inwestycji będą niezbędne do rozliczenia dotacji (karta przekazania odpadu z likwidacji starego kotła, stosowne oświadczenia, protokół odbioru technicznego, faktura).
 8. Wniosek o rozliczenie dotacji wraz z w/w dokumentacją należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urządu Gminy Liszki w terminie określonym w Umowie.
 9. Gmina realizuje przelew na konto mieszkańca zgodnie z terminem określonym w Umowie.

DOTACJA NIE OBEJMUJE

– zakupu urządzeń grzewczych w nowych budynkach;

– wymiany ekologicznych urządzeń grzewczych ( np. kocioł gazowy na kocioł gazowy);

Więcej informacji, wnioski i deklaracje dostępne są na stronie Gminy Liszki: WYMIEŃ PIEC – Gmina Liszki

PROGRAM 2

Program gminny realizowany w ramach środków własnych gminy.

DLA KOGO?

O dotację mogą starać się osoby fizyczne posiadające prawo do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Liszki. W budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

WARUNEK KONIECZNY

Trwała likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku. Nie jest wymagana termomodernizacja budynku i nie są wykonywane audyty. Dotychczasowy piec na paliwo stałe musi stanowić główne źródło ogrzewania budynku.

JAK STARAĆ SIĘ O DOTACJĘ ?

 1. Złożenie wniosku lub wpisanie się na listę rankingową.
 2. Rozpatrzenie wniosku
 3. Podpisanie umowy pomiędzy mieszkańcem a Gminą Liszki. Podpisanie umowy jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji. W umowie określona zostaje maksymalna wysokość dotacji, koszt inwestycji oraz jej zakres.
 4. Realizacja inwestycji (mieszkaniec wybiera wykonawcę, który dokonuje modernizacji).
 5. Zapłata wykonawcy za zrealizowaną inwestycję.
 6. Dokumenty z wykonanej inwestycji będą niezbędne do rozliczenia dotacji (karta przekazania odpadu z likwidacji starego kotła, stosowne oświadczenia, protokół odbioru technicznego, faktura).
 7. Wniosek o rozliczenie dotacji wraz z w/w dokumentacją należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Liszki w terminie określonym w Umowie.
 8. Gmina realizuje przelew na konto mieszkańca zgodnie z terminem określonym w Umowie.

Więcej informacji, regulamin, wnioski i deklaracje dostępne są na stronie Gminy Liszki: WYMIEŃ PIEC – Gmina Liszki

Odpowiemy na wszystkie twoje pytania