GREGMONT

POMPY CIEPŁA, REKUPERACJA, FOTOWOLTAIKA, INSTALACJE

gregmont

OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE PODŁOGOWE I ŚCIENNE

Fachowo doradzimy, zaprojektujemy i wykonamy instalację ogrzewania płaszczyznowego dla Twojego domu

Ogrzewanie płaszczyznowe jest coraz częściej wybieranym systemem rozprowadzenia ciepła w budynku i stanowi idealne rozwiązanie dla nowoczesnego energooszczędnego budownictwa.  Jest ono w szczególności dedykowane do współpracy z pompą ciepła, ale sprawdza się równie dobrze m.in. w systemach grzewczych bazujących na kotłach gazowych kondensacyjnych.

(źródło www.pl.kan-therm.com)

 

System ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego składa się z następujących elementów:

  • Rura wodnego ogrzewania podłogowego/ściennego
  • Izolacja termiczna
  • System mocowań rur
  • Elementy dylatacji – taśmy i profile dylatacyjne
  • Rozdzielacze obwodów grzewczych
  • Szafki instalacyjne
  • Urządzenia regulacji i automatyki
  • Jastrych

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Instalacje ogrzewania/chłodzenia podłogowego są systemami niskotemperaturowymi. Średnia temperatura powierzchni grzania/chłodzenia jest tylko nieznacznie wyższa (względnie niższa przy chłodzeniu) od temperatury powietrza w pomieszczeniu. Temperatura 20°C zapewnia taki sam komfort cieplny jak temperatura 21- 22°C, którą uzyskujemy, stosując tradycyjne grzejniki i konwektory. Ogrzewanie płaszczyznowe a w szczególności podłogowe cechuje najbardziej zbliżony do idealnego dla człowieka rozkład temperatury w pomieszczeniu. Ciepło w okolicach stóp i korzystny chłód na poziomie głowy.

Istotne znaczenie dla komfortu użytkowania przy ogrzewaniu płaszczyznowym ma zredukowany w znacznym stopniu (w stosunku do ogrzewań grzejnikowych) ruch konwekcyjny powietrza, powodujący np. unoszenie alergennego kurzu. Ponadto niska wilgotność względna na poziomie podłogi ogranicza rozwój szkodliwych roztoczy. Ogrzewanie płaszczyznowe, w przeciwieństwie do wysokotemperaturowych ogrzewań grzejnikowych, nie powoduje nadmiernej, szkodliwej dodatniej jonizacji powietrza.

(źródło www.pl.kan-therm.com)

OGRZEWANIE ŚCIENNE

Jednym z rozwiązań ogrzewania płaszczyznowego jest ogrzewanie ścienne. Można je stosować razem lub zamiennie dla ogrzewania podłogowego. Stanowi ono dobrą alternatywę dla podłogówki np. przy modernizacjach, gdy nie ma możliwości wymiany podłogi. Szczególnie dobrze sprawdza się w pomieszczeniach takich jak łazienka, gdzie konieczne jest osiągnięcie wyższych temperatur. Możemy wtedy zastosować ogrzewanie łączone: podłogowo-ścienne.  

SYSTEM STEROWANIA OGRZEWANIEM

Nowoczesne systemy sterowania ogrzewaniem płaszczyznowym dają inwestorowi bardzo szeroki wachlarz możliwości. Możemy przykładowo sterować każdym pomieszczeniem odrębnie, możemy dom podzielić na strefy grzewcze, wprowadzać tryby pracy w określonych godzinach, zdalnie ustawiać parametry. Nowoczesne rozwiązania technologiczne pomagają utrzymać odpowiednie warunki w pomieszczeniu zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia. Poniższa grafika przedstawia przykładowe rozwiązania automatyki w domu jednorodzinnym.

(źródło www.pl.kan-therm.com)

Zalety ogrzewania podłogowego

– komfort — zapewnia równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu;

– energooszczędność — ogrzewanie płaszczyznowe oddaje ciepło przez całą powierzchnię na zasadzie promieniowania – w praktyce temperatura pomieszczenia może być o około 1-2 ⁰C niższa niż przy ogrzewaniu grzejnikowym – odczuwamy wciąż ten sam komfort cieplny;

– niska temperatura zasilania — stanowi idealne rozwiązanie do współpracy z nowoczesnymi źródłami ciepła takimi jak pompy ciepła, gazowe kotły kondensacyjne;

– chłodzenie — dodatkową zaletą jest możliwość chłodzenia budynku poprzez rurki ogrzewania podłogowego i ściennego;

– swoboda aranżacji wnętrza — brak grzejników na ścianie;

– możliwość sterowania indywidualnie każdym pomieszczeniem;

– przyjazna dla alergików — przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego nie zachodzi zjawisko unoszenia kurzu oraz przypiekania kurzu na grzejnikach (sucha destylacja), co może wywoływać podrażnienie błon śluzowych zarówno u alergików, jak również u osób zdrowych.

 

Wady ogrzewania podłogowego

– koszty inwestycyjne wyższe niż dla ogrzewania grzejnikowego;

– ograniczenia w wykończeniu podłogi — nie wszystkie wykończenia podłóg można zastosować na ogrzewaniu podłogowym; 

– ograniczone możliwości wykonania w budynkach już istniejących.

Odpowiemy na wszystkie twoje pytania

TEL. 514-514-561​

TEL. 734-500-034