GREGMONT

POMPY CIEPŁA, REKUPERACJA, FOTOWOLTAIKA, INSTALACJE

NASZE REALIZACJE

Montaż kotłowni Vaillant z automatyką pogodową, modernizacja instalacja wody użytkowej oraz  ogrzewania – montaż ogrzewania podłogowego w części budynku, montaż zmiękczacza wody. 

 

Rozprowadzenie instalacji odkurzacza centralnego w systemie węża chowanego Flexin – etap 1 

Montaż systemu rekuperacji – etap 1 – rozprowadzenie rurociągów

Montaż kotłowni gazowej z ogrzewaniem podłogowo-grzejnikowym, instalacją wodno-kanalizacyjną oraz gazową z  podlicznikiem.

Montaż kotłowni gazowej z automatyką pogodową, instalacja ogrzewania podłogowego i wodno-kanalizacyjna wewnętrzna.

Montaż instalacji zewnętrznych: gazowej, wodnej oraz kanalizacji.

Ogrzewanie podłogowe, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja kanalizacji pod chudziakiem, gaz – instalacja zewnętrzna i wewnętrzna, doprowadzenie wody do budynku

Pompa ciepła gruntowa z chłodzeniem pasywnym, ogrzewanie podłogowe w dwóch systemach: mokrym i suchym, rekuperacja SPIRO, sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem

Kotłownia, ogrzewanie podłogowe ze sterowaniem, wod-kan, zmiękczacz, instalacja szarej wody

Kotłownia gazowa, ogrzewanie podłogowe, gaz, instalacja wod-kan, oczyszczalnia biologiczna

Kotłownia gazowa, ogrzewanie podłogowe z automatyką, instalacja wodno-kanalizacyjna

BUDYNEK WIELORODZINNY

Wymiana rurociągów instalacji wody zimnej w systemie Kan-Therm Inox w dwóch klatkach budynku wielorodzinnego.

BUDYNEK WIELORODZINNY

Naprawa nieszczelnej i uszkodzonej instalacji kanalizacji zewnętrznej.

BUDYNEK WIELORODZINNY

Wymiana pionu instalacji wody zimnej i kanalizacji w budynku wielorodzinnym.

Powered by WordPress | Theme: Talon by aThemes.