POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

Informacja o polityce prywatności.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administratorami Państwa danych osobowych jest Firma GREGMONT GRZEGORZ DZIEKTARZ, GŁOGOCZÓW 19, 32-444 GŁOGOCZÓW NIP 681 196 32 50.

Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem:
GREGMONT GRZEGORZ DZIEKTARZ, GŁOGOCZÓW 19, 32-444 GŁOGOCZÓW

Państwa dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy, wystawiania faktur, dostarczania towarów i usług. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed Państwa roszczeniami realizując nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 • w celu marketingu bezpośredniego  produktów i usług, przesyłania do Państwa korespondencji w celach handlowych.

 • w celu utrzymywania relacji biznesowych pomiędzy Klientem i Spółką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dane osobowe będą przechowywane przez:

 1. Wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli do momentu upływu okresu roszczenia podatkowego licząc od końca roku, w którym to roszczenie wygasa. Liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 2. Przetwarzane na podstawie zgody, do momentu cofnięcia zgody.
 3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy na podstawie zgody lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 4. Zapis z monitoringu wizyjnego przechowywany jest do momentu nadpisania, nie dłużej niż 6 miesięcy.

Udostępnienie Państwa danych osobowych na zlecenie Administratora następuje firmie
wspomagającej obsługę informatyczną.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. wycofania udzielonej zgody co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania
  dokonanego przed jej cofnięciem.

Państwa prawa będą realizowane na pisemny wniosek przesłany na adres GŁOGOCZÓW 19, 32-444 GŁOGOCZÓW

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy lub do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub przekazania informacji dotyczącej naszej usługi.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki  ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 

 1. Strona korzysta z plików cookies.
 2. Ciasteczka Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową. Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą. Ciasteczka mają na celu umożliwienie zapamiętania przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego. Stosowanie plików cookies i podobnych technologii ma na celu również dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.
 4.  Rodzaje plików cookies wykorzystywanych w serwisie                                                    W Ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: – “sesyjne” oraz “stałe”. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wykorzystujemy „cookies” związane z sesją ze względów technicznych, np. aby umożliwić lepszą nawigację na stronie, aby umożliwić Państwu dostosowanie swoich preferencji związanych z korzystaniem ze strony oraz do pamiętania użytkowników zalogowanych. “Stałe” pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików “cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Cookies tego rodzaju są zachowywane na twardym dysku użytkownika w celu określenia, którzy użytkownicy są nowi na stronie, a którzy wracają.
 1. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies „w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookiem Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 1. Cookies od zewnętrznych serwisów. Na stronie internetowej znajdują się pliki cookies od serwisów partnerskich operatora strony internetowej. Podlegają one ich własnej polityce prywatności.
 2. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności – Polityka ochrony prywatności Google Analytics.  W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/