Dotacje do wymiany pieców w GMINIE ŚWIĄTNIKI GÓRNE.

gregmont

DOTACJE DO WYMIANY PIECÓW W GMINIE ŚWIĄTNIKI GÓRNE.

Poniżej zamieszczamy aktualne informacje dotyczące dostępnych programów dotacji do wymiany pieców stałopalnych. Firma Gregmont oferuje pomoc w uzupełnieniu dokumentacji oraz wykonanie montażu. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Gmina Świątniki Górne realizuje program, w ramach którego istnieje możliwość dofinansowania wymiany źródła ciepła na ekologiczne:

PROGRAM

Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Świątniki Górne – etap III (wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe)

DLA KOGO?

O dotację mogą starać się osoby fizyczne posiadające prawo do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Świątniki Górne. W budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

WARUNEK KONIECZNY

Trwała likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku. Dofinansowanie obejmuje wymianę starego pieca lub kotła węglowego na kocioł na paliwo gazowe.

JAKA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Wysokość dofinansowania dla montażu nowego źródła wraz z instalacją wynosi do 7 000 zł. 

JAK STARAĆ SIĘ O DOTACJĘ ?

  1. Złożenie deklaracji.
  2. Wizyta audytora – wykonanie audytu budynku (nieodpłatne).
  3. Rozpatrzenie wniosku (wysokość dofinansowania określona jest na podstawie zapotrzebowania na moc urządzenia grzewczego wyznaczonego przez audytora)
  4. Podpisanie umowy pomiędzy mieszkańcem a Gminą Świątniki Górne. Podpisanie umowy jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji. W umowie określona zostaje maksymalna wysokość dotacji, koszt inwestycji oraz jej zakres.
  5. Realizacja inwestycji (mieszkaniec wybiera wykonawcę, który dokonuje modernizacji).
  6. Zapłata wykonawcy za zrealizowaną inwestycję.
  7. Dokumenty z wykonanej inwestycji będą niezbędne do rozliczenia dotacji (karta przekazania odpadu z likwidacji starego kotła, stosowne oświadczenia, protokół odbioru technicznego, faktura).
  8. Wniosek o rozliczenie dotacji wraz z w/w dokumentacją należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Świątniki Górne w terminie określonym w Umowie.
  9. Gmina realizuje przelew na konto mieszkańca zgodnie z terminem określonym w Umowie.

Więcej informacji, wnioski i deklaracje dostępne są na stronie Gminy Świątniki Górne:  Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne – etap III (swiatniki-gorne.pl)

Odpowiemy na wszystkie twoje pytania