Dotacje do wymiany pieców w GMINIE BISKUPICE.

gregmont

DOTACJE DO WYMIANY PIECÓW W GMINIE BISKUPICE

Poniżej zamieszczamy aktualne informacje dotyczące dostępnych programów dotacji do wymiany pieców stałopalnych. Firma Gregmont oferuje pomoc w uzupełnieniu dokumentacji oraz wykonanie montażu. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Gmina Biskupice realizuje program, w ramach którego istnieje możliwość dofinansowania wymiany źródła ciepła na ekologiczne.

PROGRAM

Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Biskupice – II edycja

DLA KOGO?

O dotację mogą starać się osoby fizyczne posiadające prawo do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Biskupice. W budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

WARUNEK KONIECZNY

Trwała likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku. Dofinansowanie obejmuje wymianę starego pieca lub kotła węglowego na kocioł na paliwo gazowe.

JAKA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Wysokość dofinansowania dla montażu nowego źródła wraz z instalacją wynosi do 7 000 zł.

JAKI ZAKRES PRAC JEST WSPÓŁFINANSOWANY?

Współfinansowanie obejmuje:

– demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,

– montaż nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,

JAK STARAĆ SIĘ O DOTACJĘ ?

  1. Złożenie wniosku o dofinansowanie.
  2. Wizyta audytora – wykonanie audytu budynku przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
  3. Rozpatrzenie wniosku przez pracowników Urzędu Gminy Biskupice
  4. Podpisanie umowy pomiędzy mieszkańcem a Gminą Biskupice. Podpisanie umowy jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji. W umowie określona zostaje maksymalna wysokość dotacji, koszt inwestycji oraz jej zakres.
  5. Realizacja inwestycji (mieszkaniec wybiera wykonawcę, który dokonuje modernizacji).
  6. Zapłata wykonawcy za zrealizowaną inwestycję.
  7. Dokumenty z wykonanej inwestycji będą niezbędne do rozliczenia dotacji (karta przekazania odpadu z likwidacji starego kotła, stosowne oświadczenia, protokół odbioru technicznego, faktura).
  8. Wniosek o rozliczenie dotacji wraz z w/w dokumentacją należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy adres Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka lub przesłać pocztą/kurierem na adres Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka w terminie określonym w Umowie.
  9. Gmina realizuje przelew na konto mieszkańca zgodnie z terminem określonym w Umowie.

Więcej informacji, wnioski i deklaracje dostępne są na stronie Gminy Biskupice:  www.biskupice.pl/inne/wymien-piec.

Odpowiemy na wszystkie twoje pytania