GREGMONT

POMPY CIEPŁA, REKUPERACJA, FOTOWOLTAIKA, INSTALACJE

gregmont

POMPY CIEPŁA

Fachowo doradzimy, zaprojektujemy i wykonamy instalację pompy ciepła dla Twojego domu

DLACZEGO POMPA CIEPŁA?

Pompa ciepła stanowi doskonałe rozwiązanie jako źródło ciepła i chłodu oraz ciepłej wody użytkowej zarówno w nowoczesnych budynkach, jak i modernizowanych. Pozwala ona cieszyć się pełnym komfortem, bezobsługową pracą systemu ogrzewania przy jednocześnie znacznym ograniczeniu kosztów eksploatacji. Urządzenie to korzysta z nieograniczonej energii odnawialnej i wykorzystuje ją na potrzeby budynku.

Poglądowy schemat pracy pompy ciepła przedstawiono na poniższym rysunku.

(źródło BWP/PORT PC)

JAK DZIAŁA POMPA CIEPŁA?

Pompa ciepła wykorzystuje naturalną energię zgromadzoną w gruncie, powietrzu lub wodzie i przy niewielkim udziale energii elektrycznej produkuje ciepło użytkowe. Około ¾ energii dostarczonej do pompy pochodzi ze źródeł odnawialnych, ¼ to energia elektryczna. Im większa różnica temperatur pomiędzy źródłem dolnym i górnym, tym więcej energii elektrycznej należy dostarczyć do sprężarki. Z tego też względu do współpracy z pompą ciepła dedykowane są w szczególności instalacje niskotemperaturowe jak ogrzewanie podłogowe, ścienne.

CHŁODZENIE POMPĄ CIEPŁA

Chłodzenie pasywne to wykorzystanie niskiej temperatury gruntu lub wody do chłodzenia pomieszczeń w budynku. Proces ten odbywa się z pominięciem sprężarki pompy ciepła. Podczas chłodzenia pracuje wyłącznie elektronika oraz pompka obiegowa dolnego źródła. Chłód jest przekazywany poprzez wymiennik do górnego źródła ciepła np. ogrzewania podłogowego lub klimakonwektorów. Jest to najbardziej ekonomiczna metoda chłodzenia budynku. Dodatkową zaletą wykorzystania chłodzenia w instalacji dolnego źródła dla pomp typu solanka-woda jest zjawisko regeneracji dolnego źródła. Oddajemy ciepło do gruntu, w wyniku czego regenerujemy je na okres zimowy – wzrasta jego temperatura.

(źródło www.instalreporter.pl)

Chłodzenie aktywne realizują głównie pompy ciepła typu powietrze/woda. Proces ten przebiega z udziałem sprężarki i polega na odwróceniu obiegu chłodniczego, w wyniku czego pompa generuje chłód, który przekazywany jest do górnego źródła ciepła. Może to być np. ogrzewanie podłogowe lub klimakonwektory.

RODZAJE POMP CIEPŁA

POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA

 

Pompa ciepła powietrze/woda to coraz częściej wybierane źródło ogrzewania przez inwestorów. Na rynku dostępne są urządzenia typu Split oraz Monoblok. Dolne źródło dla tego typu pomp stanowi powietrze zewnętrzne. Urządzenie w wersji Split składa się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, które połączone są rurociągiem wypełnionym czynnikiem chłodniczym. Urządzenie typu monoblok to jednostka hermetycznie zamknięta. Instalacja od pompy ciepła do budynku wypełniona jest wodą lub roztworem wody z glikolem. 

 

Zalety:

– nie wymaga instalacji dolnego źródła;

– niskie koszty inwestycyjne w stosunku do pomp ciepła gruntowych;

– chłodzenie aktywne – możliwość chłodzenia budynku.

 

Wady:

– wysokie wahania temperatury dolnego źródła (powietrze) – najniższe temperatury w okresie najwyższego zapotrzebowania na ciepło;

– wysokie koszty eksploatacji w stosunku do pomp ciepła gruntowych, w szczególności pomp z odwiertem pionowym.

KOLEKTOR POZIOMY:

(źródło www.portpc.pl)

POMPA CIEPŁA SOLANKA/WODA

Pompa ciepła solanka/woda to stosunkowo często wybierane źródło ciepła przez inwestorów. Dolne źródło dla tego typu pomp stanowi kolektor gruntowy poziomy lub sondy pionowe.

 

Kolektor poziomy układany jest w gruncie na odpowiedniej głębokości poniżej poziomu zamarzania dla danego regionu. Łączna długość wymiennika dostosowana jest do zapotrzebowania budynku na ciepło oraz warunków gruntowych na działce. Kolektor wypełniony jest roztworem glikolu. 

Zalety:

– niższe koszty inwestycyjne niż w przypadku kolektora pionowego.

 

Wady:

– duże wahania temperatur dolnego źródła, co przekłada się bezpośrednio na ekonomię pracy urządzenia;

– konieczność odpowiedniego zagospodarowania działki, na której znajduje się kolektor poziomy;

– brak możliwości pasywnego chłodzenia;

– indywidualne warunki gruntowe mogą wymagać odpowiedniego przewymiarowania wymiennika.

KOLEKTOR PIONOWY:

(źródło www.portpc.pl)

Kolektor pionowy dla instalacji pompy ciepła wykonuje się w formie odwiertów. Ich ilość oraz łączna długość wymiennika uzależniona jest od geologii gruntu w miejscu montażu oraz zapotrzebowania budynku na ciepło. Głębokość pojedynczego odwiertu zazwyczaj nie przekracza 100 metrów. Na potrzeby prac wykonywany jest projekt prac geologicznych wymagający stosownego zgłoszenia w urzędzie. Odwierty realizowane są z zastosowaniem specjalistycznej wiertnicy, następnie w otworze układany jest wymiennik. Poszczególne rurociągi łączy się w studzience zewnętrznej lub bezpośrednio wprowadza do rozdzielacza w budynku. Kolektor pionowy wypełniany jest roztworem glikolu.

Zalety:

– stabilna temperatura dolnego źródła, co przekłada się bezpośrednio na niskie koszty eksploatacji;

– chłodzenie pasywne – wysoce efektywne i praktycznie bezkosztowe.

 

Wady:

– dolne źródło droższe w zakupie niż kolektor poziomy;

– indywidualne warunki gruntowe mogą w szczególnych przypadkach uniemożliwić wykonanie wymiennika.

(źródło www.portpc.pl)

POMPA CIEPŁA WODA/WODA

Dolne źródło dla pomp ciepła woda/woda stanowi woda gruntowa. Konstrukcja dolnego źródła składa się z dwóch studni: czerpalnej oraz zrzutowej. Temperatura wody gruntowej jest względnie stała i waha się w zakresie około 6-10 st. C w zależności od pory roku.

Zalety:

– względnie stała temperatura dolnego źródła;

– możliwość ogrzewania i chłodzenia.

Wady:

– prędkość przepływu – woda wykorzystana jako dolne źródło musi posiadać odpowiedni przepływ dostosowany do mocy urządzenia;

– głębokość odwiertu — w przypadku konieczności głębokich odwiertów instalacja może okazać się nieopłacalna;

– jakość wody – korzystanie z wody gruntowej jako dolnego źródła wiąże się z koniecznością jej filtrowania, dodatkowo w zależności od jakości wody konieczna jest okresowa wymiana elementów instalacji;

– ryzyko wahania poziomu lustra wody – w takim wypadku dolne źródło nie pracuje.

W praktyce woda jest bardzo rzadko wykorzystywana jako dolne źródło dla pomp ciepła.

Więcej o Pompach Ciepłach na naszym blogu! 

Odpowiemy na wszystkie twoje pytania

TEL. 514-514-561​

TEL. 734-500-034