LEGALIZACJA WODOMIERZY I CIEPŁOMIERZY

gregmont

LEGALIZACJA WODOMIERZY I CIEPŁOMIERZY

OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ LEGALIZACJI WODOMIERZY I CIEPŁOMIERZY 

Wskazania wodomierzy i ciepłomierzy są podstawą do naliczenia opłat za zużycie wody i ciepła. Dlatego tak ważne jest potwierdzenie, że urządzenia te działają poprawnie.  Według przepisów każdy wodomierz i ciepłomierz musi co 5 lat przejść okresowe sprawdzenie nazywane legalizacją.  Wykonywana jest ona w specjalnych punktach legalizacyjnych zatwierdzonych na mocy decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar. 

Oferta naszej firmy opiera się na współpracy ze stacją legalizacyjną wodomierzy i ciepłomierzy. Dlatego możemy przedstawić ofertę na:
– legalizację wodomierzy,
– legalizację ciepłomierzy kompaktowych,
– legalizację przeliczników ciepłomierzy,
– legalizację czujników temperatury ciepłomierzy,
– legalizację przetworników przepływu,
– wodomierze regenerowane,
– ciepłomierze regenerowane,
– pomoc techniczną.