MIERNIK DO WODY IRYGACYJNEJ WI, -NK; -NKP; -01; 02; 03; 04

gregmont

MIERNIK DO WODY IRYGACYJNEJ WI

MIERNIK DO WODY IRYGACYJNEJ WI, -NK; -NKP; -01; 02; 03; 04

Wodomierz przeznaczony do pomiaru zużycia wody pobieranej z rzek lub zbiorników wodnych, a także do pomiaru wypływu z przewodów zamkniętych ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków o temperaturze do 50°C przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN 16). 

Zabudowa w przewodach (rurociągach) poziomych (H), z liczydłem skierowanym ku górze lub przewodach pionowych (V) bądź skośnych. 

Mierniki do wody irygacyjnej przystosowane są do pracy w systemach zdalnego przekazywania danych (AMR)

Cechy i korzyści

  • Przystosowany do montażu: nakładki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus oraz nakładki impulsowej (nie dotyczy wykonań z nadajnikami NK)
  • Łatwość odczytu wskazań liczydła
  • Liczydła hermetyczne, w opcji IP68
  • Blokada obrotu mechanizmu zliczającego, przy obrocie o kąt większy niż 360°
  • Podwójnie łożyskowany wirnik
  • Wiarygodność wskazań

 

Wykonanie przepływomierzy:

  • 01 – osłony metalowe,
  • 02 – osłony z tworzywa,
  • 03 – osłona z tworzywa sztucznego, liczydło obrotowe,
  • 04 – osłona z tworzywa sztucznego, liczydło obrotowe IP68
Typ* Q3
[m3/h]
DN
[mm]
Długość
[mm]
WI 40-01 / -XX* 20 40 200
WI 50-01 / -XX* 25 50 200
WI 65-01 / -XX* 40 65 200
WI 80-01 / -XX* 63 80 225
WI 100-01 / -XX* 100 100 250
WI 125-01 / -XX* 160 125 250
WI 150-01 / -XX* 250 150 300
WI 200-01 / -XX* 400 200 350
WI 250-01 / -XX* 630 250 450
WI 40-02 / -XX* 20 40 200
WI 50-02 / -XX* 25 50 200
WI 65-02 / -XX* 40 65 200
WI 80-02 / -XX* 63 80 225
WI 100-02 / -XX* 100 100 250
WI 125-02 / -XX* 160 125 250
WI 150-02 / -XX* 250 150 300
WI 200-02 / -XX* 400 200 350
WI 250-02 / -XX* 630 250 450

Uwagi do oferty sprzedaży wodomierzy:

Na zamówienie liczydło w wykonaniu IP68
*) Wykonania mierników, gdzie -XX oznacza:
    -NK – nadajnik kontaktronowy (nadajnik Read’a) – zdalne przekazywanie wskazań objętości
    -NKP – przystosowanie mierników do montażu nadajnika NK
**) Na zamówienie