PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE TYP GIGANT DN19

gregmont

PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE TYP GIGANT DN19

Przyłącze elastyczne DN 19 Typ gigant w oplocie ze stali nierdzewnej nakrętno-nakrętne 3/4"x3/4" N-N

Przyłącze elastyczne DN 19 Typ gigant w oplocie ze stali nierdzewnej nakrętno-wkrętne 3/4"x3/4" N-W

Przyłącze elastyczne DN 19 Typ gigant w oplocie ze stali nierdzewnej nakrętno-nakrętne KOLANKOWE 3/4"x3/4" N-N

Przyłącze elastyczne DN 19 Typ gigant w oplocie ze stali nierdzewnej nakrętno-wkrętne KOLANKOWE 3/4"x3/4" N-W