PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE TYP GIGANT DN40

gregmont

PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE TYP GIGANT DN40

Przyłącze elastyczne DN 40 Typ gigant w oplocie ze stali nierdzewnej nakrętno-nakrętne 1 1/2"x1 1/2" N-N

Przyłącze elastyczne DN 40 Typ gigant w oplocie ze stali nierdzewnej nakrętno-wkrętne 1 1/2"x1 1/2" N-W