PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE TYP GIGANT DN50

gregmont

PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE TYP GIGANT DN50

Przyłącze elastyczne DN 50 Typ gigant w oplocie ze stali nierdzewnej nakrętno-nakrętne 2"x 2" N-N

Przyłącze elastyczne DN 50 Typ gigant w oplocie ze stali nierdzewnej nakrętno-wkrętne 2"x 2" N-W