RURY Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO Z WKŁADKĄ Z ALUMINIUM PEX/AL/PEX

gregmont

RURY Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO Z WKŁADKĄ ALUMINIUM PEX/AL/PEX

– Rura z polietylenu usieciowanego z wkładką aluminium Pex/Al/Pex do zastosowania w instalacjach ciepłej, zimnej wody oraz
ogrzewania podłogowego
– Atest higieniczny PZH; Deklaracja zgodności producenta; Produkowane w standardzie ISO 9001:2000
– Parametry pracy Tmax= 95ºC; Pmax= 1,0 MPa; Zawiera: Polietylen usieciowany PexB; aluminium.

Rura wielowarstwowa PEXB/AL/PEXB

KOD

Rozmiar

100-000067-200016

16 (2.0) 200 m

100-000068-100017

18 (2.0) 100 m

100-000069-100018 20 (2.0) 100 m
100-000070-050019 26 (3.0) 50 m
100-000071-050020 32 (3.0) 50 m
   

Rura wielowarstwowa PEXB/AL./PEXB w izolacji

KOD

Rozmiar

200-000072-050016 16 (2.0) 50 m
200-000073-050018 18 (2.0) 50 m
200-000074-050020 20 (2.0) 50 m
200-000075-050026 26 (3.0) 50 m
200-000076-025032 32 (3.0) 25 m