Wodomierze mieszkaniowe najważniejsze informację

gregmont

wodomierze mieszkaniowe najważniejsze informacje

Co to jest wodomierz?

Wodomierz, najprościej mówiąc, to urządzenie pomiarowe pozwalające określić ilość zużytej wody w m³. Wodomierz do wody zimnej ma zazwyczaj kolor niebieski a do wody ciepłej kolor czerwony.

W naszych domach i mieszkaniach można spotkać wodomierze:

  • Wielostrumieniowe WS -wirnik, ma dodatkową osłonę ze szczelinami. Dzięki temu, woda przepływa przez wirnik wieloma mniejszymi strumieniami i nie naraża elementów ruchomych wodomierza na zbyt szybkie eksploatowanie,

 

  • Suchobieżne– konstrukcja wirnika i liczydła jest podzielona – woda przepływa jedynie przez wirnik i nie dostaje się do liczydła. Obroty wirnika przekazywane są do liczydła za pomocą magnesów i sprzęgła magnetycznego. Przyłożenie magnesu, to najczęstsze próby zaburzenia pola magnetycznego takiego wodomierza, powodujące zakłócenie poprawnego naliczania. Większość producentów, broniąc się przed tym, wprowadziła zabezpieczenia antymagnetyczne.

 

  • Mokrobieżne – konstrukcja wirnika i liczydła jest połączona, zatem woda przepływa przez obie części. Woda przepływająca przez liczydło często je zabrudza, co stwarza problem w odczycie, zwłaszcza po kilkuletnim użytkowaniu. W konstrukcji tych wodomierzy nie występuje sprzęgło magnetyczne, wyklucza to zatem zakłócanie odczytu przez przyłożenie magnesu.

 

  • Hybrydowe – konstrukcja wirnika i liczydła jest oddzielona. Przez wirnik przepływa woda, liczydło zanurzone jest w roztworze gliceryny. Taki wodomierz również odporny jest na przyłożenie magnesu ze względu na brak sprzęgła magnetycznego.

Konstrukcja wodomierza ma oczywiście wpływ na jego cenę.

Innym ważnym składnikiem wpływającym na cenę wodomierza, jest klasa jego dokładności.

W październiku 2006 roku  weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotycząca  przyrządów pomiarowych potocznie nazywaną MID (Measuring Instruments Directive). Klasy dokładności wyróżniane przez Główny Urząd Miar ( A; B;C;D) zastąpiono współczynnikiem R (R=Q3/Q1 –  gdzie Q3 to ciągły strumień objętości a Q1 to minimalny strumień objętości). Dlatego im wyższa wartość współczynnika R tym wodomierz jest dokładniejszy. 

Większość informacji dotyczących wodomierza opisana jest na jego tarczy:

Sposób montażu wodomierzy mieszkaniowych:

Montaż wodomierzy w mieszkaniu lub domu, powinien wykluczyć nieopomiarowany pobór wody. Wodomierz powinien być zamontowany w taki sposób, aby kierunek strzałki umieszczonej na jego korpusie, był zgodny z kierunkiem przepływu wody.

 

Pozycja pracy wodomierza, powinna być zgodna z jego typem. Producent wskazuje ją na tarczy literkami odpowiednio: H – która  oznacza pozycję pracy wodomierza w poziomie oraz  V - która  oznacza pozycję pracy wodomierza w pionie. Do każdego wodomierza, dołączana jest instrukcja ze wskazówkami montażu.

Każdy wodomierz, niezależnie od producenta, zgodnie z przepisami zalegalizowany jest na 5 lat.  Oznacza to, że każde urządzenie musi co 5 lat przejść okresowe sprawdzenie nazywane legalizacją lub zostać wymienione na nowe.

Podstawowe informacje, które potrzebne są przy zakupie nowego wodomierza:

- średnica wodomierza,

- maksymalny przepływ,

- czy będzie służył opomiarowaniu wody ciepłej czy zimnej.

Jeśli nie ma się pewności, jaki wodomierz będzie najlepszy w danej sytuacji, najlepiej taki wybór skonsultować przed zakupem z fachowcem. Złe dobranie urządzenia spowoduje nieprawidłowe naliczanie zużycia wody.

Odpowiemy na wszystkie twoje pytania

TEL. 734-500-032

TEL. 734-500-033