WODOMIERZE SPRZĘŻONE Z ZAWOREM SPRĘŻYNOWYM MWN /JS-S, MWN/WS-S, MWN/JM-S, MWN/WM-S; -NK; -NKP

gregmont

WODOMIERZ MWN/JS-S

WODOMIERZE SPRZĘŻONE Z ZAWOREM SPRĘŻYNOWYM MWN /JS-S -NK; -NKP

Do pomiaru poboru zimnej wody o temperaturze do 30°C lub do 50°C, w warunkach występowania bardzo zróżnicowanych przepływów (małych lub dużych), przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN16). 

Zalecany montaż w obiektach przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej (szpitale, szkoły i hotele) oraz w budynkach wielolokalowych, zwłaszcza w instalacjach posiadających przyłącza hydrantowe. 

Zabudowa w przewodach (rurociągach) poziomych z liczydłem skierowanym ku górze (H).

Wodomierze sprzężone w standardzie występują z liczydłami (IP65). 

Wodomierze przystosowane są do pracy w systemach zdalnego przekazywania danych (AMR)

Klasa metrologiczna:

Woda zimna R630 ÷ R4000 - H

Cechy produktu

 •  Przystosowanie do montażu nakładki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus, nakładki M-Bus oraz nakładki impulsowej
 •  Szeroki zakres pomiarowy
 •  Niski próg rozruchu
 • Wyjmowana wstawka pomiarowa
 • Dwustronnie łożyskowany wirnik
 • Łatwość odczytu wskazań liczydła
 •  Liczydło hermetyczne – IP68 na zamówienie
 •  Blokada obrotu mechanizmu zliczającego przy obrocie o kąt większy niż 360°
 • Wiarygodność wskazań

Montaż wodomierza bocznego

 • Wykonanie standardowe – strona prawa patrząc w kierunku przepływu
 • Na zamówienie – strona lewa patrząc w kierunku przepływu

Wykonania wodomierza:
* -NKP – przystosowanie liczydła wodomierza (IP65) lub (IP68) do montażu nadajnika NK
Wysyłanie impulsów z wodomierza dostępne po zakupie zespołu nadajnika:
– NK (wodomierz główny), (IP65) 31-8027-010000 lub (IP68) 31-8027-050000
– NK (wodomierz boczny), (IP65) 31-9051-020000
** IP68 w wykonaniu miedziano szklanym przystosowane wyłącznie do współpracy z modułem APT-WMBUS-NA-1 w wodomierzach do wody zimnej
*** Na zamówienie długość korpusu
**** Owiercenie kołnierzy: wg PN-EN 1092-2 (PN10), DIN 2532, DIN2501 (PN10), BS4504 (PN10)